Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
door Valutum bedrijven

Samen zorgen voor een betere wereld

De bedrijven van Valutum realiseren projecten die midden in de samenleving staan. Dat brengt met zich mee dat zij zich ook verantwoordelijk voelen voor de omgeving en de mensen die daar wonen. Ons MVO-beleid is niet anders dan het stellen van de vraag: wat is belangrijk in deze (lokale) samenleving? Vaak komt dit neer op goed met elkaar kunnen wonen, werken en samenleven. Maatschappelijke projecten die deze sociale cohesie versterken ondersteunen wij van harte.

VIA Woerden

Alle bedrijven van Valutum zijn samenwerkings-partner van VIA Woerden. Een sociale onderneming die mensen begeleidt naar werk. Hier ervaren mensen, jong en oud, de voordelen die werken biedt: meer houvast, meer vertrouwen. Daardoor kunnen zij beter meedoen in de samenleving. Bij VIA Woerden bieden we, samen met alle Valutum bedrijven, begeleid werk/stages aan gemiddeld 65 mensen per week. Voor iedereen die wil maar (nog) niet kan. VIA Woerden is een geregistreerd sociaal ondernemer

CO2-Prestatieladder

Wij hebben als Valutum de CO2-Prestatieladder niveau 3 geïmplementeerd. De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten zijn er continue ontwikkelingen gaande, waarmee nog meer reductie kan worden behaald. De CO2-Prestatieladder is het instrument dat wij hiervoor inzetten, aangewezen door SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk, Aanbesteden & Ondernemen).

Valutum committeert zich aan het Coalitieakkoord 2021- 2025: verhoogde ambitie voor klimaat

Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, scherpt het kabinet het doel voor 2030 aan tot tenminste 55% CO2-reductie. Om dit doel ook zeker te halen, richt het kabinet het beleid op 60% in 2030. Hiervoor heeft het kabinet op 26 april 2023 een aanvullend klimaatpakket gepresenteerd. 

Zie hier

Erkende leerbedrijven

Alle Valutum bedrijven zijn erkende leerbedrijven met meerdere leermeesters. Wij bieden begeleiding en leerwerkplekken aan jonge mensen en zij-instromers. Heb je een ‘hands-on’ werkmentaliteit die past bij onze organisaties? Dan maken we graag kennis. Mail hr@valutum.eu.

Bewust ondernemende Valutum Bedrijven

Van Leeuwen Sleufloze Technieken (VLST)

Nederland heeft een geweldige uitdaging op het gebied van infrastructuur. Bovengronds is ruimte vol. En dus heeft het aanleggen van ondergrondse infrastructuur, steeds meer focus op de mogelijkheden van sleufloze technieken. Met het toepassen van sleufloze technieken bij het aanleggen van ondergrondse infrastructuren zorgen we voor een vermindering van 

VLST neemt het voortouw in het opzetten van een branche-initiatief: Certified Sustainable Tunneling. De ambitie is dat Certified Sustainable Tunneling hét keurmerk wordt van branchegenoten en toeleveranciers die zich realiseren dat kennis delen op het gebied van duurzaamheid noodzakelijk is voor verdere professionalisering van de bedrijfstak en daarbij een waardevol medium om de kwaliteit en de continuïteit van de samenwerkende bedrijven naar de toekomst te waarborgen.

De Heeren Bouwmeester

De Vakgroep Restauratie is de landelijke branchevereniging van erkende restauratie-bouwbedrijven. De Heeren Bouwmeester is gecertificeerd en zet zich met passie in voor het behoud van het gebouwde culturele erfgoed. 

Kleywegen

Lid sinds de oprichting van het Woerdens Techniek Talent (WTT). Een samenwerkingsverband van technische bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio Woerden. Met elkaar zetten zij zich in om de instroom van leerlingen in het technisch onderwijs te bevorderen en de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs te verbeteren. Een initiatief van het WTT is de TechnoHUB. Een prachtige opleidingslocatie die steeds meer jongeren aan zich weet te binden. Daarnaast speelt de TechnoHUB een belangrijke rol in Leven Lang Ontwikkelen en innovatie. In de TechnoHUB komen leren, werken en innoveren samen. 

Glas Van Veen

FSC keurmerk: Op verzoek leveren en gebruikt GVV hout met het FSC gecertificeerd keurmerk, licentienummer FSC-C164732. FSC draagt bij aan het op een verantwoorde manier behouden van bossen. Dit is van belang om het wereldwijde probleem van CO2-uitstoot tegen te gaan. Glas Van Veen zet zich hiermee in voor een “groene” omgeving.

Lid van stichting Vlakglas Recycling Nederland. Deze verzamelt vlakglasafval in, om het vervolgens te laten recyclen. Vlakglas wordt in de woning- en utiliteitsbouw gebruikt: denk aan ruiten van dubbelglas, spiegels en interieurbeglazing. Met het vlakglasafval dat u inlevert, wordt nieuw glas gemaakt. Schoon vlakglas is 100 procent herbruikbaar. De gescheiden inzameling en recycling hiervan sluit dan ook prima aan bij een circulaire economie. Zo is er een optimale kringloop, zonder restafval of kwaliteitsverlies.

De Bentoniet Fabriek

Bentoniet geleverd in droge vorm wordt, na toepassing, in vloeibare vorm weer ingenomen door De Bentoniet Fabriek, locatie Woerden en op kwaliteit gebracht. Hierbij wordt 100% gerecycled en in vloeibare vorm geschikt gemaakt voor hergebruik: Groene Bentoniet. Groene Bentoniet wordt gebruikt bij:

Vermeij Schilderwerken & Schildersbedrijf Kaptein

Bij onze schildersbedrijven kunnen mbo-studenten leren in de praktijk. Daarmee zijn wij een ‘erkend-leerbedrijf’. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan de aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt.

DTE Engineers

Bij deze experts in ondergrondse infra voor sleufloze technieken, kabels-leiding trace’s staat inclusie hoog in het vaandel. Hier werken mensen uit meerdere landen, met diverse achtergronden samen. Dat doen ze ieder op eigen wijze, tijd en plaats.